April 10, 2017

November 30, 2015

Please reload

Recent Posts

अशी मिसळ पुन्हा होणे नाही

स्लाईस नको पाव दे, राईस नको दही-भात दे
पुण्यामधल्या खाणा−याला मस्ती मिसळ पाव दे

त्याला हवी जैन मिसळ, तिच्यासाठी मटार उसळ
बरोबरच्या लहानग्याला देऊ की हो बच्चा मिसळ

कुणा ताक, कुणा पीयूष, कुणा हवी सोलकढी
जामुन शॉटची मात्र असते सदाचीच आघाडी

नाशिककर म्हणायचा पापड दे, पुणेकर म्हणायचा पोहे दे
आज तीन वर्षांनंतर सगळेच म्हणतात मस्ती दे

--- मिसळसाम्राट (अशी मिसळ पुन्हा होणे नाही)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive

copyrights © 2017, pike's foods llp.
all rights reserved